Wetgevingswijziging magnesiumacetaat: niet meer toegestaan in diervoeders en drinkwaterapplicaties

21 juni 2021

Op 17-6-2021 is er een nieuwe Europese wijziging in de wetgeving doorgevoerd met betrekking tot het gebruik van magnesiumacetaat en natriumacetaat in zowel diervoeders als drinkwaterapplicaties. Concreet betekent de regelgeving dat het gebruik van beide grondstoffen niet meer is toegestaan in zowel diervoeders als drinkwaterapplicaties.

In de veehouderij wordt magnesiumacetaat onder andere ingezet tijdens agressiviteit en staartbijten bij varkens. Vanuit Trouw Nutrition zijn er alternatieven beschikbaar, zowel voor diervoeders als drinkwaterapplicatie, die ondersteunen tijdens deze problematiek. Wilt u meer weten over onze alternatieven? Neem dan contact op met uw accountmanager.