Kalveren intensief voeren betekent later meer en dikkere melk

Français

In 2013 introduceerde Trouw Nutrition LifeStart, een wetenschappelijk onderzoeksprogramma met de focus op de eerste kritische maanden van het kalf, met als doel de kalveropfok te verbeteren. 

Henri ter Wijlen, portfoliomanager rundvee bij Trouw Nutrition: ‘Eind 2014 zijn we als eerste in de markt gaan werken met intensievere voerschema’s. Kalveren lieten namelijk een betere groei en gezondheid gezien vanuit het LifeStart-onderzoek. De nieuwste inzichten laten daarnaast zien dat kalveren heel goed uit de voeten kunnen met vet en daarom hebben we vorig jaar Sprayfo Delta, een kalvermelk met een 40 procent hoger vetgehalte dan normaal, in de markt gezet. Ze groeien daar niet alleen harder van, maar worden ook robuuster.’ Ter Wijlen merkt dat intensief voeren is geaccepteerd. ‘Waar het nu over gaat, is juist voeren. Van kwantiteit verbeteren naar kwaliteit verbeteren.’

Meer melk en meer vet

Op het onderzoeksbedrijf Kempenshof van Trouw Nutrition in Boxmeer zijn sinds 2014 86 vrouwelijke holsteinkalveren gevolgd, verdeeld in twee groepen: een reguliere groep en een LifeStart-groep. In juli zijn de resultaten geüpdatet van het onderzoek naar de dieren in hun eerste en tweede lacatie. De cijfers staan in tabel 1. De p-waarde zegt iets over de statistische betrouwbaarheid. Onder de 0,05 is het significant, tussen de 0,05 en 0,1 is er sprake van een duidelijke trend. Wat opvalt is dat de drogestofopname en de melkproductie bij de groep dieren opgefokt volgens het LifeStart-principe in hun eerste lactatie hoger zijn.

Nutritionist Koen Luijben van Trouw Nutrition wijst op twee andere zaken: een significant hogere vetproductie en een betere Body Condition Score (BCS). ‘Bij LifeStart worden kalveren als het ware geprogrammeerd om voldoende voedingsstoffen en op te nemen. Die houden ze vast, waardoor ze voeding omzetten in productie met vooral een hoger vetgehalte en niet in lichaamsvet, waardoor de BCS beter is.’

De resultaten in de tweede lactatie laten grotendeels eenzelfde beeld zien. Luijben: ‘Wat ik vooral interessant vind, is de significant hogere vetproductie, óók in de tweede lactatie: 1536 gram tegen 1464 gram. Bij een melkprijs van 34 cent per kilo melk en een vetprijs van 2,72 eurp per kilo betekent dat een plus van 0,216 euro per koe per dag. Dat is serieus geld!’

Ter Wijlen wijst tot slot op een andere uit-komst van het onderzoek, namelijk dat het aantal dieren dat de tweede lactatie voltooit, bij de LifeStart-groep zeven koeien hoger is dan bij de reguliere groep. ‘Met LifeStart is de genetische vooruitgang meer gewaarborgd.’

 

 Tabel 1 – Resultaten eerste en tweede lactie in opfokproef Trouw Nutrition LifeStart